Homeopatia je liekom či placebom

Napísali o mne Podvihorlatské noviny Homeopatia je metóda liečby  stará približne 200 rokov. Jej zakladateľom je Samuel Hahnemann.  Ing. Adriana Karšková pripravila 9. 2.2008 v spolupráci s Ľubomír Dankaninom prednášku o homeopatii spojenú s popisom vyliečených prípadov pomocou tejto formy. ,,Homeopatia nie je alopatická medicína. Zvyšuje energiu organizmu a ten sa s každou chorobou vysporiada sám. Homeopat sa snaží dať dokopy …