Homeopatia je liekom či placebom

Napísali o mne Podvihorlatské noviny Homeopatia je metóda liečby  stará približne 200 rokov. Jej zakladateľom je Samuel Hahnemann.  Ing. Adriana Karšková pripravila 9. 2.2008 v spolupráci s Ľubomír Dankaninom prednášku o homeopatii spojenú s popisom vyliečených prípadov pomocou tejto formy. ,,Homeopatia nie je alopatická medicína. Zvyšuje energiu organizmu a ten sa s každou chorobou vysporiada sám. Homeopat sa snaží dať dokopy …

Seminár Jan Scholten z Holandska

V dňoch 2.- 4.2 som sa konal nádherný seminár s človekom s obrovskou charizmou a neskutočnými vedomosťami z Homeopatie. Som rada, že som mohla byť súčasťou. Jan Scholten z Holandska Bratislave, organizátor SAKHom na čele s Mudr. Petrocim Vladimírom. Zúčastnilo sa ho okolo 300 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj aj z iných krajín.   …